Pravo i porezi

Tiskano izdanje 67,80 kn
E-izdanje 67,80 kn
Novi zakoni – studeni 2019. godine
pip - 12.2019, str. 3
Predsjednički izbori – ostvarivanje biračkog prava
pip - 12.2019, str. 8
Naknada troškova upravnog spora kod obustave upravnog spora
pip - 12.2019, str. 12
Novosti u postupanju s komunalnim otpadom
pip - 12.2019, str. 16
Proizvodnja i stavljanje na tržište božićnih drvaca
pip - 12.2019, str. 18
Ocjena zakonitosti općih akata JLP(R)S-a
pip - 12.2019, str. 26
Donošenje proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
pip - 12.2019, str. 36
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
pip - 12.2019, str. 39
Prijenos vjerovnikove tražbine zbog ispunjenja (subrogacija) s primjerima iz prakse
pip - 12.2019, str. 42
Pravo građenja
pip - 12.2019, str. 49
Posjed / vlasništvo – nema tu znaka jednakosti
pip - 12.2019, str. 57
O dostavi prema minimalnim standardima za potvrdu sudske odluke kao europskoga ovršnog naslova
pip - 12.2019, str. 65
Blagdani i spomendani prema novom Zakonu
pip - 12.2019, str. 70
Ugovorna zabrana natjecanja s poslodavcem
pip - 12.2019, str. 74
Europska građanska inicijativa
pip - 12.2019, str. 81
Direktiva o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima između poduzeća u lancu opskrbe hranom
pip - 12.2019, str. 84
Jezik u pravu
pip - 12.2019, str. 88
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 12.2019, str. 89
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 12.2019, str. 90
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma
pip - 12.2019, str. 95
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
pip - 12.2019, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta
pip - 12.2019, str. 98
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 12.2019, str. 115
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 12.2019, str. 123