Pravo i porezi 6/2003

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Zastara u poreznom pravu
Autor: Prof. dr. sc. Olivera LONČARIĆ-HORVAT
Neki principi oporezivanja jučer i danas
Autor: Prof. dr. sc. Barbara JELČIĆ
Sklapanje ugovora o nagodbi za plaćanje obveza prema državi
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Plaćanje gotovim novcem
Autor: Mr. sc. Josip NEJAŠMIĆ
Preuzimanje dioničkih društava u Europskoj uniji i usporednom pravu
Autori: Prof. dr. sc. Dragutin LEDIĆ
Antonija ZUBOVIĆ, dipl. iur.
Podobnost ovršne isprave za ovrhu
Autor: Vanesa BRIZIĆ BAHUN, dipl. iur.
Novi obrasci platnog prometa
Autor: Martina ETLINGER, dipl. oec.
Ugovor o jamstvu u kontekstu pobijanja pravnih radnji
Autor: Hrvoje VUKIĆ, dipl. iur.
Sudska zaštita radnika u slučaju novčanog potraživanja iz radnog odnosa
Autor: Mr. sc. Gordana MRŠIĆ, dipl. iur.
Produženo mirovinsko osiguranje
Autor: Ana ŠAŠIĆ-ŠOJAT, prof.
Konstituiranje i donošenje statuta vijeća nacionalnih manjina
Autor: Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Elektronički sustavi plaćanja
Autor: Mr. sc. Zlatko ĆESIĆ, dipl. iur.
Što donosi drugo godišnje izvješće Europske komisije o Hrvatskoj?
Autor: Mr. sc. Igor VIDAČAK, dipl. iur.
Zajednički vladajući položaj u novijoj sudskoj praksi sudova EZ
Autor: Mr. sc. Jasminka PECOTIĆ, dipl. iur.
Vijesti iz Europske unije
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
Državni inspektorat
Hrvatska narodna banka
Ustavni sud republike hrvatske
Obvezni odnosi
Radno pravo
Nasljedno pravo
Kazneno pravo
Parnični postupak
Sudski registar
Pravo trgovačkih društava
Parnični postupak
Stečaj
Zakon o općem upravnom postupku
Zakon o prostornom uređenju
Zakon o porezu na dohodak
Zakon o porezu na promet nekretnina
Zakon o upravnim sporovima
Kazneno pravo
Radno pravo
Porez na dobitak
Porez na dohodak
Bilančno porezno pravo
Porez na dohodak/plaću
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja