Vijesti iz Europske unije

Časopis: Pravo i porezi - 6.2003
Članak:
Vijesti iz Europske unije
Stranica:
67.
Autor/i:
Sažetak:
  Potpisan Ugovor o pristupanju
 • Švedski parlament ratificirao SSP
 • I Mađari za ulazak u EU
 • Jačanje zrakoplovne sigurnosti u jugoistočnoj Europi
 • Veliki raskorak u nadnicama između članica EU i kandidatkinja
 • Italija i Austrija upozorene zbog kršenja pravila o javnim nabavama
 • Oblikovanje proširene Europe
 • Koordinacija proračunskih politika u EU
  Komisija predlaže fleksibilniju interpretaciju Pakta o stabilnosti i rastu
Hashtags: