Odgovori na pitanja

Časopis: Pravo i porezi - 6.2003
Članak:
Odgovori na pitanja
Stranica:
122.
Autor/i:
Sažetak:
  Smanjenje broja dana godišnjeg odmora
 • Naknada plaće za slučaj nesreće na poslu
 • Prekovremeni rad
 • Privremena mjera u radnom sporu
 • Paušalni porez
 • Pravo vlasništva na izvanknjižnoj nekretnini
 • Čuvanje računovodstvene dokumentacije
 • Štrajk zbog neisplate plaće
 • Regres i razmjerni dio godišnjeg odmora
 • Nadoknada troškova službenog puta
 • Procesna kamata
 • Uračunavanje ispunjenja
 • Zatezne i ugovorne kamate kao samostalne tražbine
 • Izvanredni otkaz ugovora o radu
 • Ostvarenje određenog prava iz radnog odnosa
 • Karnet TIR
Hashtags: