Zajednički vladajući položaj u novijoj sudskoj praksi sudova EZ

Časopis: Pravo i porezi - 6.2003
Članak:
Zajednički vladajući položaj u novijoj sudskoj praksi sudova EZ
Stranica:
65.
Autor/i:
Mr. sc. Jasminka PECOTIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Ugovorom o osnivanju EZ (čl. 82.) zabranjuje se zloporaba vladajućeg položaja od strane jednog ili više poduzetnika (pojedinačni, odnosno zajednički vladajući položaj).

Stvaranje, odnosno jačanje vladajućeg položaja putem koncentracije poduzetnika uređuje Uredba Vijeća EEZ 4064/89.

Na pregledan i zanimljiv način autorica iznosi prikaz sudske prakse Suda EZ na području stvaranja, odnosno jačanja zajedničkog vladajućeg položaja, te detaljnije analizira presudu Suda EZ u predmetu Airtours protiv Komisije (T-342/99) kojom je Sud EZ po prvi put od primjene Uredbe 4064/89 poništio odluku Komisije kojom je zabranjena koncentracija.

Hashtags: