Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja

Časopis: Pravo i porezi - 6.2003
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja
Stranica:
74.
Autor/i:
Sažetak:
    Primitak od povremene samostalne djelatnosti osobe zaposlene u Republici Austriji
  • Obračun doprinosa i poreza na dohodak prema isplati razlike plaće za 2002. i izvješćivanje
  • Obveza plaćanja obveznih doprinosa osoba koje su nositelji obrta i zaposlenici kod pravnih ili fizičkih osoba
  • Članovi uprave i plaćanje obveznih doprinosa
  • Primjena Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja prema primicima turističkih vodiča
  • Doprinosi za obvezna osiguranja filmskih radnika
Hashtags: