Kazneno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 6.2003
Članak:
Kazneno pravo
Stranica:
107.
Autor/i:
Sažetak:
    Prijevara (čl. 224. KZ-a)
  • Zlouporaba čeka i kreditne kartice (čl. 226. KZ-a)
  • Izbjegavanje davanja uzdržavanja (čl. 209. KZ-a)
  • Obustava kaznenog postupka (čl. 53. ZKP-a)
Hashtags: