Sklapanje ugovora o nagodbi za plaćanje obveza prema državi

Časopis: Pravo i porezi - 6.2003
Članak:
Sklapanje ugovora o nagodbi za plaćanje obveza prema državi
Stranica:
14.
Autor/i:
Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Krajem 2001., s iznimkom jedne odredbe, stupio je na snagu Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava. Tim se Zakonom namjeravalo riješiti pitanje duga što ga je velik broj poslovnih subjekata nagomilao prema državi. Ovo bi se pitanje trebalo riješiti nagodbom do koje dolazi sklapanjem ugovora o nagodbi, o čemu se detaljnije obrazlaže u ovome članku.
Hashtags: