Parnični postupak

Časopis: Pravo i porezi - 6.2003
Članak:
Parnični postupak
Stranica:
100.
Autor/i:
Sažetak:
    Tužbeni zahtjev (čl. 2. ZPP-a)
  • Tužba za utvrđenje (čl. 187. ZPP-a)
  • Izvođenje dokaza - rješenje (čl. 300. ZPP-a)
Hashtags: