Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

Časopis: Pravo i porezi - 6.2003
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Stranica:
71.
Autor/i:
Sažetak:
    Obračun zakonske zatezne kamate
  • Uputa o obračunu poreza na dodanu vrijednost na usluge iznajmljivanja soba i apratmana putem agencija
  • Porezni tretman posredovanja pri iznajmljivanju privatnog smještaja putem turističkih agencija
Hashtags: