Parnični postupak

Časopis: Pravo i porezi - 6.2003
Članak:
Parnični postupak
Stranica:
103.
Autor/i:
Sažetak:
    Stvarna nadležnost suda (čl. 17. ZPP-a)
Hashtags: