Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

Časopis: Pravo i porezi - 6.2003
Članak:
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Stranica:
80.
Autor/i:
Sažetak:
    Da li je tajnik županije, grada ili općine uvršten u krug dužnosnika
  • Provedba referenduma na području jedinice lokalne samouprave i izjašnjavanje građana o pojedinim pitanjima od lokalnog značaja
  • Zamjena člana predstavničkog tijela koji je mandat stavio u mirovanje, odnosno koji je podnio ostavku u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pitanje polaganja prisege
  • Mogućnost oslobađanja od obveze polaganja općeg dijela državnog stručnog ispita osobe koja je taj ispit položila za višu stručnu spremu, a naknadno je stekla visoku stručnu spremu i raspoređena je na poslove visoke stručne spreme i drugu vrstu poslova
  • Mirovanje ugovora o radu učitelja za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika
  • Obveza polaganja državnog stručnog ispita za osobe zaposlene u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • Radni staž u struci u državnoj službi
Hashtags: