Sudska zaštita radnika u slučaju novčanog potraživanja iz radnog odnosa

Časopis: Pravo i porezi - 6.2003
Članak:
Sudska zaštita radnika u slučaju novčanog potraživanja iz radnog odnosa
Stranica:
37.
Autor/i:
Mr. sc. Gordana MRŠIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Zakonom o radu (čl. 126.) propisan je institut kojim se radniku omogućuje ostvarenje svojih prava na legalan način - sudska zaštita prava iz radnog odnosa.

Autorica ovim člankom prikazuje različita stajališta nekih sudova i Ustavnog suda Republike Hrvatske zauzeta u primjeni spomenutog instituta, zatim slučajeve u kojima su sudovi odlučujući o pravu na otpremninu (nakon prenošenja ugovora na novog poslodavca) povrijedili radnicima ustavno pravo jednakosti sviju pred zakonom, kao i stajalište Ustavnog suda zauzeto tumačenjem odredaba Zakona o radu o otpremnini (čl. 118.).

Hashtags: