Ugovor o jamstvu u kontekstu pobijanja pravnih radnji

Časopis: Pravo i porezi - 6.2003
Članak:
Ugovor o jamstvu u kontekstu pobijanja pravnih radnji
Stranica:
35.
Autor/i:
Hrvoje VUKIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Pravna radnja stečajnog dužnika uz neznatnu naknadu ili bez nje, može se pobijati. Međutim, to ne vrijedi za pravne radnje poduzete četiri godine prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka. Kod ugovora o jamstvu, kao naplatnog pravnog posla, situacija je drukčija. Pritom ne dolazi do primjene navedenog pravila, o čemu opširnije možete pročitati u ovome članku.
Hashtags: