Plaćanje gotovim novcem

Časopis: Pravo i porezi - 6.2003
Članak:
Plaćanje gotovim novcem
Stranica:
15.
Autor/i:
Mr. sc. Josip NEJAŠMIĆ
Sažetak:
Poslovanje s gotovinom, s obzirom na opasnost od porezne evazije, predmet je osobite pozornosti poreznog nadzora.

Ne ulazeći u opravdanost načela ravnopravnosti nastupanja na tržištu, bez obzira na zadnje usvojene izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 150/02.), nepromijenjena odredba čl. 47. Zakona može biti financijski opasna.

Njome je propisano da se, u pravilu, isplata primitaka koji se smatraju dohotkom obveznika poreza na dohodak tim osobama obavlja na račun. Navedeno znači da pravna osoba odnosno obrtnik ne može obrtniku - obvezniku poreza na dohodak - platiti isporuku dobara i usluga ni do 5.000,00 kuna po jednom računu. Što bi značila takva primjena, na koga se odnosi i u kojim slučajevima može biti uperena prema poduzetniku, pročitajte u ovom članku.

Hashtags: