Neki principi oporezivanja jučer i danas

Časopis: Pravo i porezi - 6.2003
Članak:
Neki principi oporezivanja jučer i danas
Stranica:
5.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Barbara JELČIĆ
Sažetak:
Porezni su sustavi složen organizam koji mora optimalno funkcionirati kako bi se njegovom primjenom postigli željeni učinci. Da bi se ustrojio takav porezni sustav, u njegovoj osnovi moraju biti ugrađeni neki neizbježni principi, neke neizostavne ideje vodilje koje će mu dati upravo onakav sadržaj koji će u okolnostima u kojima treba djelovati odnosno djeluje biti prihvaćen od subjekata na koje se odnosi i tako osigurati ostvarenje ciljeva kojima se teži. Te ideje u financijskoj su znanosti poznate pod principima oporezivanja, među kojima je najistaknutiji socijalnopolitički princip pravednosti u oporezivanju (sa svim konzekvencijama i na drugim područjima i aspektima političkog i gospodarskog sustava). Težnja za pravednošću u oporezivanju ujedno je i najstarije obilježje koje se nastojalo dati porezima i oporezivanju od samih početaka primjene tog instrumenta prikupljanja javnih prihoda. Nasuprot tome, među recentnijim su zahtjevima koji se postavljaju u odnosu na porezni sustav i oporezivanje zahtjevi za transparentnošću i jednostavnošću, kao (logična) posljedica razvoja poreza, njihova dominantnog mjesta među javnim prihodima i time uzrokovane složenosti koja gotovo kao pravilo opterećuje i porezne obveznike i porezne službe te poreznim obveznicima zapravo nepotrebno čini oporezivanje sve odbojnijim.
Hashtags: