Radno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 6.2003
Članak:
Radno pravo
Stranica:
109.
Autor/i:
Sažetak:
    Plaćanje naknade plaće pri ispunjenju opće građanske obveze pred sudom
Hashtags: