Sudski registar

Časopis: Pravo i porezi - 6.2003
Članak:
Sudski registar
Stranica:
101.
Autor/i:
Sažetak:
    Upis u sudski registar (čl. 59. ZSR-a)
Hashtags: