Porez na dohodak/plaću

Časopis: Pravo i porezi - 6.2003
Članak:
Porez na dohodak/plaću
Stranica:
112.
Autor/i:
Sažetak:
    Nema predujmljenih porezno priznatih troškova odnosno poslovnih izdataka kod mjera prekvalifikacije
Hashtags: