Novi obrasci platnog prometa

Časopis: Pravo i porezi - 6.2003
Članak:
Novi obrasci platnog prometa
Stranica:
32.
Autor/i:
Martina ETLINGER, dipl. oec.
Sažetak:
Sukladno Odluci o nalozima za plaćanje Hrvatske narodne banke (Nar. nov., br. 14/02. i 143/02. - dalje: Odluka), Odbor za platni promet Hrvatske udruge banaka (HUB) standardizirao je novi obrazac naloga za plaćanje, te ga objavio 15. svibnja 2003. Odluka definira samo sadržaj, ali ne i izgled obrasca, tako da umjesto da svaka banka i ustanova izradi svoj, stručnjaci iz banaka ponudili su tržištu jedinstveni obrazac.

Banke članice HUB-a prihvatile su pripadajuću Uputu o obliku, sadržaju i upotrebi obrazaca (dalje: Uputa), odlučivši da će upotrebljavati standardizirane naloga za plaćanje HUB 1 i HUB 1-1, te pozvale sve ostale banke i sudionike platnog prometa da prihvate njihovu upotrebu. Standardizirani obrazac dolazi u dva obličja: HUB 1 - namijenjen ručnom ispunjavanju, i HUB 1-1 namijenjen računalnom ispunjavanju i po svojim su značajkama primjereni i strojnoj obradi (automatsko čitanje znakova OCR tehnologijom)

Hashtags: