Radno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 6.2003
Članak:
Radno pravo
Stranica:
98.
Autor/i:
Sažetak:
    Redoviti otkaz ugovora o radu (čl. 106. ZR-a)
  • SUdska zaštita prava iz radnog odnosa (čl. 126. ZR-a)
  • Otkaz radniku - suodlučivanje (čl. 146. ZR-a)
Hashtags: