Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

Časopis: Pravo i porezi - 6.2003
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Stranica:
73.
Autor/i:
Sažetak:
    Porez na dobit i jednokratni ili djelomični otpis dugotrajne imovine
Hashtags: