Zakon o prostornom uređenju

Časopis: Pravo i porezi - 6.2003
Članak:
Zakon o prostornom uređenju
Stranica:
104.
Autor/i:
Sažetak:
    Lokacijska dozvola - imovinskopravni odnosi (čl. 34. ZOPU)
Hashtags: