Produženo mirovinsko osiguranje

Časopis: Pravo i porezi - 6.2003
Članak:
Produženo mirovinsko osiguranje
Stranica:
42.
Autor/i:
Ana ŠAŠIĆ-ŠOJAT, prof.
Sažetak:
Produženo mirovinsko osiguranje uređeno je odredbama čl. 17. Zakona o mirovinskom osiguranju. Prema navedenim se odredbama osiguranicima omogućava da nakon prestanka obveznog mirovinskog osiguranja, plaćanjem doprinosa dragovoljno produže mirovinsko osiguranje. Vrijeme provedeno u produženom osiguranju računa se u mirovinski staž kao staž osiguranja. Na taj način omogućen je kontinuitet mirovinskog osiguranja i u slučaju kada osiguraniku prestane obvezno osiguranje.
Hashtags: