Obvezni odnosi

Časopis: Pravo i porezi - 6.2003
Članak:
Obvezni odnosi
Stranica:
97.
Autor/i:
Sažetak:
    Ništavost ugovora (čl. 103. ZOO-a)

    Ništav je ugovor koji je protivan prisilnim propisima

  • Ustupanje ugovora (čl. 145. ZOO-a)
  • Ugovor o osiguranju - osiguranje osoba (čl. 942. ZOO-a)
Hashtags: