Ustavni sud republike hrvatske

Časopis: Pravo i porezi - 6.2003
Članak:
Ustavni sud republike hrvatske
Stranica:
94.
Autor/i:
Sažetak:
    Odluke povodom ustavnih tužbi protiv pojedinačnih odluka državnih tijela (čl. 129., al. 4. Ustava Republike Hrvatske)
  • Samo ona ljudska prava i temeljne slobode čovjeka i građanina, koja su zajamčena u pojedinim odredbama Ustava Republike Hrvatske, smatraju se ustavnim pravima
  • U upravnom postupku žalba se može izjaviti i brzojavno, u zakonom propisanom žalbenom postupku
  • Odluka suda donesena u postupku pokrenutom prijedlogom za ponavljanje pravomoćno završenog parničnog postupka ne smatra se aktom u odnosu na koji Ustavni sud pruža ustavnosudsku zaštitu
  • U stvarima u kojima je dopuštena revizija u parničnom postupku, pravni put je iscrpljen nakon što je odlučeno o tom pravnom sredstvu
Hashtags: