Pravo i porezi 2/2008

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Posljedice propuštanja rokova u svjetlu Zakona o radu
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ, dipl. iur.
Još o stjecanju bez osnove u radnom pravu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Stimuliranje radnika – načela i izvori u suvremenoj ekonomiji rada i pravu RH
Autor: Vedran KRULJAC, dipl. iur.
Politika socijalno odgovornoga gospodarstva i porezni sustav
Autor: Doc. dr. sc. Nataša ŽUNIĆ-KOVAČEVIĆ, dipl. iur.
Neki aspekti timesharing ugovora
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Zastara povremenih tražbina
Autor: Vicko PRANČIĆ, dipl. iur.
O odgovornosti RH za štetu od opasne stvari odnosno opasne djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Preuzimanje dioničkih društava - osvrt na neke novine
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Pravna zaštita računalnih programa i baza podataka
Autor: Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.
Uvod u europsko carinsko pravo (II)
Autor: Prof. dr. sc. Hans Michael WOLFFGANG
Pravo na dobru upravu - Nica, Strasbourg, Lisabon
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur