Pravo i porezi

Posljedice propuštanja rokova u svjetlu Zakona o radu
pip - 2.2008, str. 3
Još o stjecanju bez osnove u radnom pravu
pip - 2.2008, str. 9
Stimuliranje radnika – načela i izvori u suvremenoj ekonomiji rada i pravu RH
pip - 2.2008, str. 11
Politika socijalno odgovornoga gospodarstva i porezni sustav
pip - 2.2008, str. 15
Neki aspekti timesharing ugovora
pip - 2.2008, str. 21
Zastara povremenih tražbina
pip - 2.2008, str. 25
O odgovornosti RH za štetu od opasne stvari odnosno opasne djelatnosti
pip - 2.2008, str. 36
Preuzimanje dioničkih društava - osvrt na neke novine
pip - 2.2008, str. 40
Pravna zaštita računalnih programa i baza podataka
pip - 2.2008, str. 48
Uvod u europsko carinsko pravo (II)
pip - 2.2008, str. 52
Pravo na dobru upravu - Nica, Strasbourg, Lisabon
pip - 2.2008, str. 57