Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Što donosi novi Zakon o radu
pip - 9.2014, str. 3
Ugovor o radu na određeno vrijeme u svjetlu novog Zakona o radu
pip - 9.2014, str. 13
Izvlaštenje i određivanje naknade (I.)
pip - 9.2014, str. 24
Prikaz Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina i pripadajućeg pravilnika
pip - 9.2014, str. 30
Prikaz novog Zakona o faktoringu
pip - 9.2014, str. 38
Novi Obiteljski zakon - uređenje imovinskih odnosa unutar obitelji (I.)
pip - 9.2014, str. 48
Što donose novele Ovršnog zakona u pogledu ovrhe na novčanim sredstvima
pip - 9.2014, str. 59
Retroaktivnost u poreznom pravu
pip - 9.2014, str. 63
Elektroničke usluge Porezne uprave
pip - 9.2014, str. 72
Pravna zaštita u postupcima javne nabave
pip - 9.2014, str. 81
Nova zakonska uređenja u području javne nabave
pip - 9.2014, str. 91
Domaća sudska praksa
pip - 9.2014, str. 136
Inozemna sudska praksa
pip - 9.2014, str. 146