Pravo i porezi

Značenje upisa u sudski registar (II.)
pip - 2.2007, str. 3
Sporni obračun zatezne kamate
pip - 2.2007, str. 9
Pravno uređenje instituta liječničke tajne u hrvatskom pravu
pip - 2.2007, str. 12
Može li se opseg sudske kontrole arbitraže proširiti ugovorom?
pip - 2.2007, str. 26
Jače pravo na nekretninama kupljenim protivno Uredbi o zabrani raspolaganja nekretninama na području RH
pip - 2.2007, str. 35
Stranci kao stjecatelji stvarnih prava na nekretninama (II.)
pip - 2.2007, str. 37
Porezne olakšice u poreznoj prijavi za 2007.
pip - 2.2007, str. 46
Obavljanje ugostiteljske djelatnosti prema novom zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti
pip - 2.2007, str. 58
Diskrecijska ocjena
pip - 2.2007, str. 69
Prikaz posljednjih izmjena i dopuna Carinskog zakona
pip - 2.2007, str. 80
Razvoj zaštite potrošača u pravu EZ i razlozi koji su doveli do usvajanja novog pristupa u uređenju ove politike
pip - 2.2007, str. 84
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 2.2007, str. 90
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina
pip - 2.2007, str. 93
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 2.2007, str. 93
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 2.2007, str. 101
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
pip - 2.2007, str. 104
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
pip - 2.2007, str. 108
Središnji državni ured za upravu
pip - 2.2007, str. 112
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenje i graditeljstva
pip - 2.2007, str. 115
Obvezno pravo
pip - 2.2007, str. 118
Pravo trgovačkih društava
pip - 2.2007, str. 119
Radno pravo
pip - 2.2007, str. 121
Parnični postupak
pip - 2.2007, str. 122
Ovršni postupak
pip - 2.2007, str. 124
Prekršajno pravo
pip - 2.2007, str. 125
Porezno pravo - porez na dohodak
pip - 2.2007, str. 128
Porezno pravo - porez na potrošnju
pip - 2.2007, str. 130
Porezno pravo - PDV
pip - 2.2007, str. 131
Pravo društava - d.o.o.
pip - 2.2007, str. 131
Pravo društava - d.d.
pip - 2.2007, str. 133
Pravo javne nabave
pip - 2.2007, str. 133
Obvezni odnosi
pip - 2.2007, str. 134
Radno pravo
pip - 2.2007, str. 134
Odgovori na pitanja
pip - 2.2007, str. 135
Pregled novih propisa
pip - 2.2007, str. 142