Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

Časopis: Pravo i porezi - 2.2007
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Stranica:
90.
Autor/i:
Sažetak:
    "Prefakturirani" porez na promet nekretnina je naknada oporeziva PDV-om, a na uslugu ustupanja osoblja koju inozemno društvo zaračunava podružnici u RH treba obračunati PDV
  • Porezni položaj usluga obavljenih inozemnom poduzetniku - rad auto-dizalice na nekretnini u inozemstvu, najam, rad osoblja
  • Trgovačko društvo koje obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba nije ustanova za socijalnu skrb i obveznik je PDV-a
  • Usluge smještaja i prehrane radnika na terenu u komercijalnom ugostiteljskom objektu - PDV 10%
  • Domaći poduzetnik je obvezan na kupljena autorska prava od inozemnog poduzetnika obračunati PDV i porez po odbitku
Hashtags: