Pravo i porezi

PDV u turizmu
pip - 6.2006, str. 3
Inkongruentno pokriće
pip - 6.2006, str. 8
Kodifikacija ugovornog prava osiguranja
pip - 6.2006, str. 17
Prava i obveze ugovaratelja u prijevozu opasnih stvari morem
pip - 6.2006, str. 25
Razmatranje pitanja primjene nekih pravila Kolektivnog ugovora za HEP d.d. iz 1999. nakon prestanka njegova važenja
pip - 6.2006, str. 28
Zapošljavanje naših državljana u SR Njemačkoj i izdavanje radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u RH
pip - 6.2006, str. 31
Prikaz Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade
pip - 6.2006, str. 34
Proglašenje nestale osobe umrlom i dokazivanje smrti
pip - 6.2006, str. 38
Javni interes kao pravni standard u hrvatskom zakonodavstvu
pip - 6.2006, str. 43
Osnivanje i organiziranje zajedničkog upravnog tijela dviju ili više jedinica lokalne samouprave
pip - 6.2006, str. 53
Europska zadruga
pip - 6.2006, str. 58
Vijesti iz Europske unije
pip - 6.2006, str. 71
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 6.2006, str. 74
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina
pip - 6.2006, str. 79
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Poreza na dohodak
pip - 6.2006, str. 79
Porez na dobitak
pip - 6.2006, str. 90
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
pip - 6.2006, str. 93
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
pip - 6.2006, str. 97
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva
pip - 6.2006, str. 99
Središnji državni ured za upravu
pip - 6.2006, str. 102
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
pip - 6.2006, str. 104
Ministarstvo pravosuđa
pip - 6.2006, str. 105
Obvezno pravo
pip - 6.2006, str. 106
Stvarno pravo
pip - 6.2006, str. 107
Pravo trgovačkih društava
pip - 6.2006, str. 107
Radno pravo
pip - 6.2006, str. 109
Pomorsko pravo
pip - 6.2006, str. 110
Pravo intelektualnog vlasništva
pip - 6.2006, str. 110
Parnični postupak
pip - 6.2006, str. 111
Ovršni postupak
pip - 6.2006, str. 112
Upravno pravo
pip - 6.2006, str. 113
Kazneno pravo
pip - 6.2006, str. 114
Porezno pravo
pip - 6.2006, str. 118
Pravo trgovačkih društava
pip - 6.2006, str. 120
Pravo društava - Ortaštvo
pip - 6.2006, str. 122
Pravo tržišnog natjecanja
pip - 6.2006, str. 122
Obvezni odnosi
pip - 6.2006, str. 124
Postupovno pravo
pip - 6.2006, str. 127
Radno pravo
pip - 6.2006, str. 128
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 6.2006, str. 129
Odgovori na pitanja
pip - 6.2006, str. 132
Pregled novih propisa
pip - 6.2006, str. 139