Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Komanditno društvo
pip - 5.2015, str. 3
Pitanje naknade za učinjena ulaganja i vraćanje danog kod zakupa poslovnog prostora i najma stana
pip - 5.2015, str. 9
Zastara u obveznom pravu – praktični problemi, pitanja i odgovori (I.)
pip - 5.2015, str. 25
Porez na financijske transakcije u Europskoj uniji
pip - 5.2015, str. 34
Prikaz Zakona o regionalnom razvoju
pip - 5.2015, str. 41
Prikaz Zakona o pogrebničkoj djelatnosti
pip - 5.2015, str. 50
Evidencije o radnicima – bitna pitanja u svjetlu novog Pravilnika
pip - 5.2015, str. 54
Zaštita na radu – podzakonska (provedbena) regulativa
pip - 5.2015, str. 61
Fiducija na nekretnini
pip - 5.2015, str. 69
Nova EU Direktiva o pravu na naknadu štete za povrede propisa o tržišnom natjecanju
pip - 5.2015, str. 72
Novela Zakona o tržištu kapitala u povodu implementacije Direktive 2014/59/EU
pip - 5.2015, str. 81
Domaća sudska praksa
pip - 5.2015, str. 111
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 5.2015, str. 120
Pitanja i odgovori
pip - 5.2015, str. 129