Pravo i porezi 12/2006

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Nova pravila za dokumentarne akreditive - UPC 600
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Darivanja, reprezentacije i promidžba s motrišta poreza na dobitak
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Stipendije prema izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak
Autor: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Povrat u prijašnje stanje prema njemačkom poreznom pravu
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Pretežito prouzrokovanje ili djelomičan doprinos nastanku štete pješaku njegovim nepropisnim kretanjem
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Pripajanje kapitalno nepovezanih društava s ograničenom odgovornošću i omjeri zamjene udjela
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec.
Viši nalog - dužnost izvršavanja te dužnost i mogućnost njegova odbijanja
Autor: Mr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur.
Stjecanje bez osnove - radnopravni aspekt
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Neka pitanja osiguranja od profesionalnih rizika
Autor: Mr. sc. Mihovil RISMONDO, dipl. iur.
Novosti u zdravstvenom osiguranju
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Formalne pretpostavke za valjanost opoziva imenovanja člana uprave i otkaz njegovog menadžerskog ugovora
Autori: Dr. sc. Martin SCHOCKENHOFF
Cornelia TOPF
"Fiskalni sustav i fiskalna politika Europske unije" autora prof. dr. sc. Jure ŠIMOVIĆA i mr. sc. Hrvoja ŠIMOVIĆA
Autor: Prof. dr. sc. Ladislav HORVAT
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Središnji državni ured za upravu
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Obvezno pravo
Stvarno pravo
Radno pravo
Parnični postupak
Ovršni postupak
Sudski registar
Zemljišnoknjižno pravo
Prekršajno pravo
Porez na dohodak
Porez na nasljedstva i darove
Porezno pravo
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dobitak
Trgovačko pravo
Pravo trgovačkih društava
Obvezni odnosi
Radno pravo
Odgovori na pitanja