Pravo i porezi

Nova pravila za dokumentarne akreditive - UPC 600
pip - 12.2006, str. 3
Darivanja, reprezentacije i promidžba s motrišta poreza na dobitak
pip - 12.2006, str. 8
Stipendije prema izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak
pip - 12.2006, str. 14
Povrat u prijašnje stanje prema njemačkom poreznom pravu
pip - 12.2006, str. 18
Pretežito prouzrokovanje ili djelomičan doprinos nastanku štete pješaku njegovim nepropisnim kretanjem
pip - 12.2006, str. 24
Pripajanje kapitalno nepovezanih društava s ograničenom odgovornošću i omjeri zamjene udjela
pip - 12.2006, str. 28
Viši nalog - dužnost izvršavanja te dužnost i mogućnost njegova odbijanja
pip - 12.2006, str. 35
Stjecanje bez osnove - radnopravni aspekt
pip - 12.2006, str. 41
Neka pitanja osiguranja od profesionalnih rizika
pip - 12.2006, str. 47
Novosti u zdravstvenom osiguranju
pip - 12.2006, str. 53
Formalne pretpostavke za valjanost opoziva imenovanja člana uprave i otkaz njegovog menadžerskog ugovora
pip - 12.2006, str. 54
"Fiskalni sustav i fiskalna politika Europske unije" autora prof. dr. sc. Jure ŠIMOVIĆA i mr. sc. Hrvoja ŠIMOVIĆA
pip - 12.2006, str. 59
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 12.2006, str. 60
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 12.2006, str. 61
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi pristojbe i davanja
pip - 12.2006, str. 65
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja
pip - 12.2006, str. 66
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
pip - 12.2006, str. 67
Središnji državni ured za upravu
pip - 12.2006, str. 71
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
pip - 12.2006, str. 75
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
pip - 12.2006, str. 76
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
pip - 12.2006, str. 78
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
pip - 12.2006, str. 80
Obvezno pravo
pip - 12.2006, str. 81
Stvarno pravo
pip - 12.2006, str. 82
Radno pravo
pip - 12.2006, str. 83
Parnični postupak
pip - 12.2006, str. 83
Ovršni postupak
pip - 12.2006, str. 84
Sudski registar
pip - 12.2006, str. 85
Zemljišnoknjižno pravo
pip - 12.2006, str. 86
Prekršajno pravo
pip - 12.2006, str. 86
Porez na dohodak
pip - 12.2006, str. 88
Porez na nasljedstva i darove
pip - 12.2006, str. 90
Porezno pravo
pip - 12.2006, str. 90
Porez na dodanu vrijednost
pip - 12.2006, str. 92
Porez na dobitak
pip - 12.2006, str. 93
Trgovačko pravo
pip - 12.2006, str. 93
Pravo trgovačkih društava
pip - 12.2006, str. 93
Obvezni odnosi
pip - 12.2006, str. 96
Radno pravo
pip - 12.2006, str. 97
Odgovori na pitanja
pip - 12.2006, str. 101
Pregled novih propisa
pip - 12.2006, str. 107