Pravo i porezi 1/2006

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Dragi pretplatnici i čitatelji!
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC, glavni urednik
Temeljna rješenja novog Zakona o državnim službenicima
Autori: Mr. sc. Zoran PIČULJAN, dipl. iur.
Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Naknada za oduzetu imovinu - pregled sudske prakse
Autor: Snježana RADONIĆ, dipl. iur.
Novela Ovršnog zakona (2005.) - sudjelovanje javnih bilježnika u ovrsi
Autor: Jožica MATKO-RUŽDJAK, dipl. iur.
Ugovaranje u korist trećega u prijevozu stvari morem
Autor: Prof. emeritus Ivo GRABOVAC
Oblik oporuke prema Zakonu o nasljeđivanju
Autor: Prof. dr. sc. Vlado BELAJ
Nova pravila za ugovaranje zabrane cesije u Austriji
Autor: Dr. sc. Clemens GRÜNZWEIG
Stupio je na snagu novi Zakon o obveznim odnosnima
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Vraćanje radnika na posao na temelju odluke suda kao ovršne isprave
Autor: Iris GOVIĆ, dipl. iur.
Prijevoz za vlastite potrebe
Autor: Dinka RAJČIĆ, dipl. iur.
Oporezivanje poslovnih subjekata i pristupanje Europskoj uniji
Autor: Prof. dr. sc. Dragan ROLLER
Proračunski sustav Europske unije
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Vijesti iz Europske unije
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstvo i darove
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Središnji državni ured za upravu
Upravno pravo
Obvezno pravo
Žigovno pravo
Zemljišnoknjižno pravo
Parnični postupak
Stečajno pravo
Prekršajno pravo
Porezno pravo
Kazneno pravo
Bilančno porezno pravo
Porez na dohodak
Računovodstvo
Stečajno pravo
Pravo trgovačkih društava
Obvezni odnosi
Porez na dobitak
Obvezni odnosi
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja