Pravo i porezi

Dragi pretplatnici i čitatelji!
pip - 1.2006, str. 1
Temeljna rješenja novog Zakona o državnim službenicima
pip - 1.2006, str. 3
Naknada za oduzetu imovinu - pregled sudske prakse
pip - 1.2006, str. 18
Novela Ovršnog zakona (2005.) - sudjelovanje javnih bilježnika u ovrsi
pip - 1.2006, str. 29
Ugovaranje u korist trećega u prijevozu stvari morem
pip - 1.2006, str. 31
Oblik oporuke prema Zakonu o nasljeđivanju
pip - 1.2006, str. 35
Nova pravila za ugovaranje zabrane cesije u Austriji
pip - 1.2006, str. 44
Stupio je na snagu novi Zakon o obveznim odnosnima
pip - 1.2006, str. 46
Vraćanje radnika na posao na temelju odluke suda kao ovršne isprave
pip - 1.2006, str. 48
Prijevoz za vlastite potrebe
pip - 1.2006, str. 62
Oporezivanje poslovnih subjekata i pristupanje Europskoj uniji
pip - 1.2006, str. 66
Proračunski sustav Europske unije
pip - 1.2006, str. 69
Vijesti iz Europske unije
pip - 1.2006, str. 77
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 1.2006, str. 79
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstvo i darove
pip - 1.2006, str. 82
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 1.2006, str. 83
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 1.2006, str. 87
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 1.2006, str. 88
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
pip - 1.2006, str. 88
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
pip - 1.2006, str. 92
Središnji državni ured za upravu
pip - 1.2006, str. 94
Upravno pravo
pip - 1.2006, str. 98
Obvezno pravo
pip - 1.2006, str. 100
Žigovno pravo
pip - 1.2006, str. 101
Zemljišnoknjižno pravo
pip - 1.2006, str. 101
Parnični postupak
pip - 1.2006, str. 101
Stečajno pravo
pip - 1.2006, str. 102
Prekršajno pravo
pip - 1.2006, str. 103
Porezno pravo
pip - 1.2006, str. 107
Kazneno pravo
pip - 1.2006, str. 108
Bilančno porezno pravo
pip - 1.2006, str. 111
Porez na dohodak
pip - 1.2006, str. 113
Računovodstvo
pip - 1.2006, str. 113
Stečajno pravo
pip - 1.2006, str. 113
Pravo trgovačkih društava
pip - 1.2006, str. 114
Obvezni odnosi
pip - 1.2006, str. 115
Porez na dobitak
pip - 1.2006, str. 116
Obvezni odnosi
pip - 1.2006, str. 116
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 1.2006, str. 117
Odgovori na pitanja
pip - 1.2006, str. 121
Pregled novih propisa
pip - 1.2006, str. 128