Pravo i porezi 12/2011

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Kratki komentar FIDIC-ove „Zelene knjige“
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Ovrha na plaći u svjetlu izmjena i dopuna novoga Ovršnog zakona
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ, dipl. iur.
Elementarne nepogode u poreznom pravu
Autor: Prof. dr. sc. Olivera LONČARIĆ-HORVAT
Zastarjele porezne tražbine i njihovo osiguranje založnim pravom na nekretninama (II.dio)
Autori: Dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Mr. sc. Domagoj VUČKOV , dipl. iur.
Novi Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora – pregled novih rješenja i starih nedorečenosti
Autori: Doc. dr. sc. Maja BUKOVAC-PUVAČA
Josip BRKIĆ
O Zakonu o rokovima ispunjenja novčanih obveza
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Rezultati dvaju usporednih istraživanja nacionalnih zakonodavstava i prakse na području pristupa informacijama
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur.
Dvostupnost u rješavanju o pravima iz mirovinskog osiguranja – povodom novog ZUP-a
Autor: Mr. sc. Mihovil RISMONDO, dipl. iur.
Mora li vlasnik stranog plovila biti na plovilu u trenutku uplovljenja u teritorijalno more RH
Autor: Željko DOMINIS, mag. ing.
Zakon o trgovini – novele i prednosti
Autori: Vlatka KUČEVIĆ, dipl. oec
Marija KULAŠ , dipl. iur.
Mobing na radnom mjestu i pravna zaštita žrtve zlostavljanja
Autor: Renata PRAŽETINA KALEB, dipl. iur.
Europski sud za ljudska prava – nadležnost ratione temporis
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.