Dvostupnost u rješavanju o pravima iz mirovinskog osiguranja – povodom novog ZUP-a

Časopis: Pravo i porezi - 12.2011
Članak:
Dvostupnost u rješavanju o pravima iz mirovinskog osiguranja – povodom novog ZUP-a
Stranica:
47.
Autor/i:
Mr. sc. Mihovil RISMONDO, dipl. iur.
Sažetak:
S obzirom na to da je 1. siječnja 2010. stupio na snagu novi ZUP, pojavila se potreba za usklađivanjem njegovih odredaba, među inim propisima, i s odredbama ZOMO-a. S obzirom na postojanje znatnih različitosti i nesklad između postojećih normativnih rješenja pri razmatranju odredaba posebnih upravnih postupaka, postavilo se i pitanje uređivanja dvostupnosti u postupku rješavanja o pravima koja se ostvaruju u javnim službama. U ovome se članku razmatra to pitanje s gledišta prava iz mirovinskog osiguranja koja se ostvaruju u upravnom postupku, organizacije toga postupka, karaktera njihove zaštite i dvostupnosti u rješavanju o njima.
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo