Pravo i porezi

Novi Zakon o radu
pip - 12.2009, str. 0
Neizdavanje računa za prodanu robu kao razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu
pip - 12.2009, str. 0
Trošarinski sustav u RH
pip - 12.2009, str. 0
Obveznici upisa u registar poreznih obveznika poreza na dohodak (RPO)
pip - 12.2009, str. 0
Odabir poreznih obveznika za nadzor
pip - 12.2009, str. 0
Prijedlog zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
pip - 12.2009, str. 0
Temeljne promjene Zakona o općem upravnom postupku od 1. siječnja 2009.
pip - 12.2009, str. 0
Postupak mirenja u privatnopravnim sporovima - hrvatska rješenja po novelama Zakona o mirenju i poredbenopravna razmatranja
pip - 12.2009, str. 0
Odluka Ustavnog suda RH o ukidanju novela Sudskog poslovnika
pip - 12.2009, str. 0
Pravni aspekti upute (asignacije)
pip - 12.2009, str. 0
Pravno uređenje prostornog uređenja i gradnje igrališta za golf (II. dio)
pip - 12.2009, str. 0
O nastavku prekinutih parničnih postupaka povodom otvaranja stečajnog postupka
pip - 12.2009, str. 0
Slovensko stečajno pravo kao uzor
pip - 12.2009, str. 0
Obvezna osiguranja od odgovornosti izvan djelatnosti prometa i prijevoza u poredbenom pravu
pip - 12.2009, str. 0
Novine u europskom pravu glede povlaštenosti podataka o lijekovima (data exclusivity)
pip - 12.2009, str. 0