Pravo i porezi 12/2009

Web izdanje 8,99
Novi Zakon o radu
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Neizdavanje računa za prodanu robu kao razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Trošarinski sustav u RH
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Obveznici upisa u registar poreznih obveznika poreza na dohodak (RPO)
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Odabir poreznih obveznika za nadzor
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Prijedlog zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur
Temeljne promjene Zakona o općem upravnom postupku od 1. siječnja 2009.
Autor: Tamara BOGDANOVIĆ, dipl. iur.
Postupak mirenja u privatnopravnim sporovima - hrvatska rješenja po novelama Zakona o mirenju i poredbenopravna razmatranja
Autor: Prof. dr. sc. Krešimir SAJKO
Odluka Ustavnog suda RH o ukidanju novela Sudskog poslovnika
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Pravni aspekti upute (asignacije)
Autor: Mr. sc. Petar RADOŠEVIĆ, dipl. iur.
Pravno uređenje prostornog uređenja i gradnje igrališta za golf (II. dio)
Autor: Tihomir KOVAČIĆ, dipl. iur.
O nastavku prekinutih parničnih postupaka povodom otvaranja stečajnog postupka
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Slovensko stečajno pravo kao uzor
Autor: Mr. sc. Ante VUKOVIĆ, dipl. oec.
Obvezna osiguranja od odgovornosti izvan djelatnosti prometa i prijevoza u poredbenom pravu
Autor: Mr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.
Novine u europskom pravu glede povlaštenosti podataka o lijekovima (data exclusivity)
Autor: Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.