Temeljne promjene Zakona o općem upravnom postupku od 1. siječnja 2009.

Časopis: Pravo i porezi - 12.2009
Članak:
Temeljne promjene Zakona o općem upravnom postupku od 1. siječnja 2009.
Stranica:
0.
Autor/i:
Autor: Tamara BOGDANOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Kako je u travnju 2009. objavljen novi Zakon o općem upravnom postupku, čije odredbe stupaju na snagu 1. siječnja 2010., autorica u ovome članku nastoji izdvojiti bitne novine koje Zakon donosi u odnosu na njegovu primjenu od strane javnopravnih tijela te u odnosu na mogućnosti koje pruža strankama u postupku.
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo