Pravno uređenje prostornog uređenja i gradnje igrališta za golf (II. dio)

Časopis: Pravo i porezi - 12.2009
Članak:
Pravno uređenje prostornog uređenja i gradnje igrališta za golf (II. dio)
Stranica:
0.
Autor/i:
Autor: Tihomir KOVAČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Donošenjem Zakona o igralištima za golf, koji je stupio na snagu na samom početku 2009. godine, igrališta za golf su označena kao objekti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a što rezultira pojednostavljenim stjecanjem nekretnina u svrhu formiranja samog igrališta za golf i izgradnje njemu pratećih objekata, koje zajedno zauzimaju površinu od 85 hektara.

Stanovita zakonska rješenja i u pogledu prostornog uređenja i gradnje također izražavaju poseban interes države za izgradnju igrališta za golf. Dijelovi zakona koji se odnose na prostorno uređenje i gradnju igrališta za golf donose posebno uređenje glede formiranja neizgrađenih građevnih čestica u svrhu izgradnje pratećih objekata igrališta za golf u užem smislu, gustoće izgrađenosti pratećih objekata na cjelokupnoj površini igrališta za golf u širem smislu te akata na temelju kojih se može pristupiti građenju igrališta. Osim toga igrališta za golf se tretiraju kao složene građevine namijenjene turističkim svrhama, a ne športskim svrhama.

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo