Odabir poreznih obveznika za nadzor

Časopis: Pravo i porezi - 12.2009
Članak:
Odabir poreznih obveznika za nadzor
Stranica:
0.
Autor/i:
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Odabir poreznih obveznika za nadzor je postupak kojeg provodi porezno tijelo radi provjere pravilnosti obračunavanja i plaćanja poreza i drugih javnih davanja. Jedan od najčešćih upita inspektorima poreznog nadzora jest o tome zašto je određeni porezni obveznik postao predmer nadzora, odnosno čime je on inicirao da se baš kod njega obavi porezni nadzor. Slično pitanje postavlja i porezno tijelo prilikom izrade godišnjeg plana nadzora kada treba odlučiti kod kojih poreznih obveznika se treba provesti porezni nadzor, odnosno koji će porezni obeveznik imati prednost, s time da su propisane određene metode, kao slučajni odabir i druge metode, rukovodeći se pri tome koji rizici postoje s obzriom na određenu vrstu poreza (poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit i dr.).
Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo