Obvezna osiguranja od odgovornosti izvan djelatnosti prometa i prijevoza u poredbenom pravu

Časopis: Pravo i porezi - 12.2009
Članak:
Obvezna osiguranja od odgovornosti izvan djelatnosti prometa i prijevoza u poredbenom pravu
Stranica:
0.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U članku objavljenom u prošlom broju našeg časopisa autor je dao prikaz pojedinih obveznih osiguranja od odgovornosti u hrvatskom pravu izvan djelatnosti prometa i prijevoza. U ovom, drugom dijelu rada, donosi prikaz poredbenopravnih uređenja navedene materije u Austriji, Njemačkoj, Italiji i Velikoj Britaniji, a sa ciljem ukazivanja na daljnje mogućnosti razvoja obveznih osiguranja od odgovornosti u hrvatskom pravu. Zaključno iznosi stav da se u Hrvatskoj po broju i sadržaju obveznih osiguranja od odgovornosti slijedi trend koji postoji u poredbenim pravnim sustavima, no smatra da bi se po uzoru na prikazana poredbeno pravna uređenja, mogla uvesti obveza sklapanja i još nekih dodatnih osiguranja od odgovornosti za koje postoji opravdani društveni interes, kao što su primjerice: osiguranje od odgovornosti koncesionara raznih cjevovoda i plinskih mreža, korisnika uređaja za genetsku tehnologiju, proizvođača ili uvoznika proizvoda za proizvod s nedostatkom, lovaca, vlasnika pasa i drugih opasnih životinja, te liječnika i drugih osoba koje obavljaju medicinska zanimanja.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #Pravo, #Pravo