Novi Zakon o radu

Časopis: Pravo i porezi - 12.2009
Članak:
Novi Zakon o radu
Stranica:
0.
Autor/i:
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Hrvatski sabor je na svojoj sjednici održanoj 4. prosinca 2009 donio novi Zakon o radu. Odredbe toga Zakona u najvećem se dijelu počinju primjenjivati 1. siječnja 2010., osim manjeg dijela odredbi koje će stupiti na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Ovaj Zakon jedinstveno uređuje sve radne odnose u RH, bez obzira na vlasničku strukturu poslodavca te činjenicu je li poslodavac fizička ili pravna osoba, pa će stoga njegova primjena imati implikacije na sve radnike i poslodavce u RH.

Najvažnije novine koje donosi novi Zakon o radu su:
• rad na određeno vrijeme ograničen je na tri godine, neovisno o tome radi li se o istim ili različitim poslovima kod određenog poslodavca,
• najduže tjedno radno vrijeme uključujući i prekovremeni rad, ne može biti duže od 48 sati,
• minimalno trajanje godišnjeg odmora je 4 tjedna,
• ukida se radna knjižica u sadašnjem obliku, te ju zamjenjuje „virtualna knjižica“,
• regulirana je zaštita zdravlja trudnice i dojilje na radu,
• definiran je noćni rad tj. „noćni radnik",
• detaljno je regulirano radno vrijeme te "vrijeme pripravnosti", a propisana je i obveza vođenja evidencije o radnicima i radnom vremenu radnika,

U ovom se članku u osnovnim crtama, uz navode iz obrazloženja iznesenog u Nacrtu prijedloga Zakona, daje prikaz jednog dijela odredbi novog Zakona koje su, po mišljenju uredništva, od šireg praktičnog značenja.

Hashtags:
#Pravo, #Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo, #RadnoPravo