Postupak mirenja u privatnopravnim sporovima - hrvatska rješenja po novelama Zakona o mirenju i poredbenopravna razmatranja

Časopis: Pravo i porezi - 12.2009
Članak:
Postupak mirenja u privatnopravnim sporovima - hrvatska rješenja po novelama Zakona o mirenju i poredbenopravna razmatranja
Stranica:
0.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Krešimir SAJKO
Sažetak:
Sam postupak mirenja u RH uređen je Zakonom o mirenju koji je stupio na snagu 2003., a noveliran je 2009. godine. Polje primjene toga Zakona u sporovima koji se tiču prava s kojima stranke mogu slobodno raspolagati - navodi se da su to građanskopravni sporovi, te sporovi iz trgovačkih, radnih i drugih imovinskopravnih odnosa. To se provodi u postupku mirenja. Zakon određuje da je to svaki postupak,u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti svoj spor uz pomoć jednog ili više izmiritelja koji im pomaže postizanje nagodbe, bez ovlasti da im nametnu obvezujuće rješenje. Sličnu definiciju mirenja utvrđuje Smjernica 2008/52/EC Europskog Parlamenta i Vijeća. Treba napomenuti da institut mirenja ima sličnosti s arbitražnim postupkom. Kao kod arbitražnog postupka, treba se raditi o sporu o pravima s kojima stranke slobodno raspolažu, te izmiritelj može djelovati, jednako kao i arbitar, samo ako su se stranke sporazumjele o takvoj vrsti rješavanja spora. No postoje i znatne razlike između ta dva instituta, a temeljna je ona da izmiritelj ne može nametati strankama obvezujuća rješenja, dok arbitražna odluka ima jednaku pravnu snagu kao i sudska.
Hashtags:
#Pravo, #Pravo, #PravoEU