O nastavku prekinutih parničnih postupaka povodom otvaranja stečajnog postupka

Časopis: Pravo i porezi - 12.2009
Članak:
O nastavku prekinutih parničnih postupaka povodom otvaranja stečajnog postupka
Stranica:
0.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Sažetak:
Pitanje nastavka parnica koje su prekinute povodom otvaranja stečajnog dužnika nad tuženikom sa posebnim naglaskom na kondemnatorne parnice koje su vodili stečajni vjerovnici, aktualizirala je određena odluka Vrhovnog suda RH iz prosinca 2008. U tom smslu, u rješenju u upućivanju na parnicu, a po primitku tog rješenja, osoba koja je upućena u parnični postupak mora u roku od osam dana pokrenuti, odnosno nastaviti parnični postupak radi utvrđenja osporene tražbine. U parnici se utvrđenje tražbine može zahtijevati samo na temelju osnove, u iznosu i u isplatnom redu kako je ono označeno u prijavi ili na ispitnom ročištu. Zapravo, podnositelj prijedloga za nastavak kondemnatornog postupka bi u samom tom prijedlogu za nastavak postupka morao ispravno označiti pravnog slijednika tuženika (dužnika) i njegovog zastupnika te bi morao urediti tužbeni zahtjev na način da umjesto kondemnatornog tužbenog zahtjeva traži nastavak u skladu sa postavljenim deklaratornim tužbenim zahtjevom.
Hashtags:
#Pravo, #StečajnoPravo