Slovensko stečajno pravo kao uzor

Časopis: Pravo i porezi - 12.2009
Članak:
Slovensko stečajno pravo kao uzor
Stranica:
0.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ante VUKOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Stečajni upravitelj je jedno od tijela stečajnog postupka koji ima pravo na nagradu za svoj rad kao i na naknadu stvarno nastalih troškova. O nagradi stečajnom upravitelju, temeljem odredaba našeg Stečajnog zakona, odlučuje glavno tijelo stečejnog postupka, odnosno stečajni sudac, i to najčešće po okončanju stečajnog postupka, što je loše rješenje osobito kod stečajnih postupaka koji traju duže razdoblje. Za razliku od našega, u slovenskom se stečajnom pravu nagrada upravitelju određuje sukcesivno, po stadijima stečajnog postupka određuje sukcesivno, što je prema autorovom mišljenju kvalitetnije rješenje. Uz to, slovenska su rješenja usklađena s europskim pravom, što bi i u nas trebalo biti cilj.
Hashtags:
#Pravo, #StečajnoPravo