Obveznici upisa u registar poreznih obveznika poreza na dohodak (RPO)

Časopis: Pravo i porezi - 12.2009
Članak:
Obveznici upisa u registar poreznih obveznika poreza na dohodak (RPO)
Stranica:
0.
Autor/i:
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Sažetak:
Ostvarivanje dohotka u nekim slučajevima, zahtjeva upis poreznog obveznika u registar obveznika poreza na dohodak. Stoga, svi obveznici poreza na dohodak nisu obvezni podnijeti prijavu upisa u registar poreznih obveznika (RPO), već je to obveza koja proizlazi iz kontinuiranosti ostvarivanja oporezivih primitaka te posebnih praćenja i kontrole koju obvezno provodi Porezna uprava. Zapravo, neki od dohodaka za koje nije potrebno provesti prijavu u navedeni registar su slijedeći - dohodak od nesamostalnog rada ostvaren u tuzemstvu, drugi dohodak isplaćen od strane tuzemnih isplatitelja, osim drugog dohotka koji se oporezuje porezom po odbitku za umjetnike, sportaše i novinare, dohodak od kapitala koji isplaćuju i obračunavaju tuzemni isplatitelji, dohodak od osiguranja.
Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo