Pravni aspekti upute (asignacije)

Časopis: Pravo i porezi - 12.2009
Članak:
Pravni aspekti upute (asignacije)
Stranica:
0.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Petar RADOŠEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Ugovor o asignaciji (uputi) je imenovani ugovor obveznog prava kojim jedna osoba, uputitelj (asignant), ovlašćuje drugu osobu, upućenika (asignata), da za njezin račun ispuni nešto određenoj trećoj osobi, primatelju upute (asignataru), a ovoga ovlašćuje da to ispunjenje primi u svoje ime. Ovaj je ugovor poznat prije svega u pravnim porecima kontinentalnog europskoga pravnog kruga (njemačkom, austrijskom i švicarskom), dok ga poreci tj, zemlje common law sustava, ne poznaju u identičnom obliku. Jedna od osnovnih karakteristika ugovora o asignaciji jest njegova apstraktnost, koja se očituje u relativnoj nezavisnosti odnosa iz asignacije naprema obveznim odnosima koji od ranije postoje među ugovornim stranama. Naime, zaključivanjem asignacije nastaju tri nova obvezna odnosa, koji se nazivaju odnos valute (između asignanta i asignatara), odnos pokrića (između asignanta i asignata) te apstraktni odnos (između asignatara i asignata). Plaćanjem temeljem asignacije, prestaju postojati i određene od ranije postojeće obveze među ugovornim stranama.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #Pravo