Pravo i porezi 6/2014

Web izdanje 8,99
Određivanje i računanje rokova u pravu - praktični problemi i izazovi
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Stjecanje prava vlasništva državljana EU-a na nekretninama u Republici Hrvatskoj
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.
Dostava poslovnih knjiga, evidencija i izvješća u elektroničkom obliku na zahtjev Porezne uprave
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec
Komentar Odluke Ustavnog suda RH – porez na promet nekretnina
Autor: Mr. sc. Bojan HUZANIĆ, dipl. iur.
Posebnosti ad hoc arbitraže
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Nevaženje (nevaljanost) ugovora o javnoj nabavi
Autor: Mr. sc. Stanka PEJAKOVIĆ, dipl. iur.
Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
Autor: Danijela ROMIĆ , univ. spec. admin. publ.
Poticanje zapošljavanja – aktualnosti kod rada na sezonskim poslovima u poljoprivredi
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Zahtjevi nasljednika nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju
Autor: Marija BUTKOVIĆ , dipl. iur.
Prikaz poticajnih mjera za poduzetništvo i obrtništvo - Poduzetnički impuls 2014.
Autor: Alan VAJDA, dipl. iur.
Nedavne reforme poreznih sustava u EU-u
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ