Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Određivanje i računanje rokova u pravu - praktični problemi i izazovi
pip - 6.2014, str. 3
Stjecanje prava vlasništva državljana EU-a na nekretninama u Republici Hrvatskoj
pip - 6.2014, str. 10
Dostava poslovnih knjiga, evidencija i izvješća u elektroničkom obliku na zahtjev Porezne uprave
pip - 6.2014, str. 14
Komentar Odluke Ustavnog suda RH – porez na promet nekretnina
pip - 6.2014, str. 21
Posebnosti ad hoc arbitraže
pip - 6.2014, str. 23
Nevaženje (nevaljanost) ugovora o javnoj nabavi
pip - 6.2014, str. 29
Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
pip - 6.2014, str. 34
Poticanje zapošljavanja – aktualnosti kod rada na sezonskim poslovima u poljoprivredi
pip - 6.2014, str. 37
Zahtjevi nasljednika nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju
pip - 6.2014, str. 41
Prikaz poticajnih mjera za poduzetništvo i obrtništvo - Poduzetnički impuls 2014.
pip - 6.2014, str. 45
Nedavne reforme poreznih sustava u EU-u
pip - 6.2014, str. 57
Domaća sudska praksa
pip - 6.2014, str. 88
Inozemna sudska praksa
pip - 6.2014, str. 97
Pitanja i odgovori
pip - 6.2014, str. 104