Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Prikaz novog Zakona o koncesijama (II.)
pip - 4.2013, str. 3
Nekoliko praktičnih savjeta tuženicima u upravnom sporu
pip - 4.2013, str. 12
Upravni i inspekcijski nadzor - razlike
pip - 4.2013, str. 15
Odvjetničko društvo kao obveznik spomeničke rente
pip - 4.2013, str. 19
Nova organizacija glavne rasprave prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
pip - 4.2013, str. 23
Alkoholiziranost radnika na radu kao razlog za otkaz ugovora o radu – komentar sudske odluke
pip - 4.2013, str. 28
Ugovori o izvođenju investicijskih radova u inozemstvu i uloga savjetodavnih inženjera
pip - 4.2013, str. 31
Komparativni osvrt na jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
pip - 4.2013, str. 37
Izbori za Europski parlament
pip - 4.2013, str. 43
Domaća sudska praksa
pip - 4.2013, str. 59
Inozemna sudska praksa
pip - 4.2013, str. 81
Pitanja i odgovori
pip - 4.2013, str. 88
Pregled novih propisa
pip - 4.2013, str. 92