Pravo i porezi 8/2001

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Dometi harmonizacije u oporezivanju
Autor: Prof. dr. sc. Božidar JELČIĆ
Rok za podnošenje ustavne tužbe - povrat u prijašnje stanje
Autor: Dr. sc. Jadranko CRNIĆ
Zaštita umjetnika izvođača u hrvatskom pravu
Autor: Doc. dr. sc. Igor GLIHA
Nevaljalost pojedinih odredaba općih uvjeta ugovora u hrvatskom i usporednom pravu
Autor: Doc. dr. sc. Zvonimir SLAKOPER
Koncentracije kao oblik povezivanja gospodarskih subjekata s osvrtom na pravo Europske zajednice
Autor: Mr. sc. Renata CVRČIĆ, dipl. iur.
Posebni oblici trgovine - prodaja od vrata do vrata
Autor: Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.
Osiguranje života - osiguranje i štednja
Autor: Mr. sc. Vice BARBIR, dipl. oec.
Osobitosti carinskog postupka privremenog uvoza robe
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Uvođenje i naplata poreza općina i gradova
Autor: Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Plovni objekti nautičkog turizma
Autor: Koraljka LADEŠIĆ-MASNEC, dipl. iur.
Promjena dužnika u obveznopravnim odnosima
Autor: Slavko BABIĆ, dipl. iur.
Hrvatski sabor
Grad Zagreb
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
Ministarstvo turizma
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
Ustavni sud Republike Hrvatske
Obvezno pravo
Nelojalna utakmica
Nasljedno pravo
Radno pravo
Zaštita od nezakonite radnje
Parnični postupak
Obvezno pravo
Pravo trgovačkih društava
Autorsko pravo
Ovršni postupak
Stečajni postupak
Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave
Zakon o općem upravnom postupku
Zakon o izvlaštenju
Zakon o zakupu poslovnog prostora
Zakon o upravnim sporovima
Porez na obrt
Bilančno porezno pravo
Pravo osiguranja kredita
Bilančno porezno pravo
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Mirovinsko pravo
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja