Pravo i porezi

Dometi harmonizacije u oporezivanju
pip - 8.2001, str. 3
Rok za podnošenje ustavne tužbe - povrat u prijašnje stanje
pip - 8.2001, str. 9
Zaštita umjetnika izvođača u hrvatskom pravu
pip - 8.2001, str. 13
Nevaljalost pojedinih odredaba općih uvjeta ugovora u hrvatskom i usporednom pravu
pip - 8.2001, str. 15
Koncentracije kao oblik povezivanja gospodarskih subjekata s osvrtom na pravo Europske zajednice
pip - 8.2001, str. 25
Posebni oblici trgovine - prodaja od vrata do vrata
pip - 8.2001, str. 31
Osiguranje života - osiguranje i štednja
pip - 8.2001, str. 36
Osobitosti carinskog postupka privremenog uvoza robe
pip - 8.2001, str. 43
Uvođenje i naplata poreza općina i gradova
pip - 8.2001, str. 48
Plovni objekti nautičkog turizma
pip - 8.2001, str. 52
Promjena dužnika u obveznopravnim odnosima
pip - 8.2001, str. 53
Hrvatski sabor
pip - 8.2001, str. 58
Grad Zagreb
pip - 8.2001, str. 58
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 8.2001, str. 59
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
pip - 8.2001, str. 62
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 8.2001, str. 63
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 8.2001, str. 65
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 8.2001, str. 66
Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 8.2001, str. 69
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
pip - 8.2001, str. 73
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 8.2001, str. 75
Ministarstvo turizma
pip - 8.2001, str. 79
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
pip - 8.2001, str. 81
Ustavni sud Republike Hrvatske
pip - 8.2001, str. 84
Obvezno pravo
pip - 8.2001, str. 86
Nelojalna utakmica
pip - 8.2001, str. 87
Nasljedno pravo
pip - 8.2001, str. 88
Radno pravo
pip - 8.2001, str. 88
Zaštita od nezakonite radnje
pip - 8.2001, str. 88
Parnični postupak
pip - 8.2001, str. 89
Obvezno pravo
pip - 8.2001, str. 89
Pravo trgovačkih društava
pip - 8.2001, str. 90
Autorsko pravo
pip - 8.2001, str. 90
Ovršni postupak
pip - 8.2001, str. 90
Stečajni postupak
pip - 8.2001, str. 91
Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave
pip - 8.2001, str. 91
Zakon o općem upravnom postupku
pip - 8.2001, str. 92
Zakon o izvlaštenju
pip - 8.2001, str. 94
Zakon o zakupu poslovnog prostora
pip - 8.2001, str. 94
Zakon o upravnim sporovima
pip - 8.2001, str. 94
Porez na obrt
pip - 8.2001, str. 95
Bilančno porezno pravo
pip - 8.2001, str. 95
Pravo osiguranja kredita
pip - 8.2001, str. 97
Bilančno porezno pravo
pip - 8.2001, str. 97
Porez na dohodak
pip - 8.2001, str. 98
Porez na dodanu vrijednost
pip - 8.2001, str. 98
Mirovinsko pravo
pip - 8.2001, str. 99
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 8.2001, str. 100
Odgovori na pitanja
pip - 8.2001, str. 109